|          שכחתי סיסמה      
בחסות הקרן להנצחת שלמה טירן Shlomo

- טבלאות, הגרלות


תקציר חדשות אחרונות
Jan 19 2022 6:12PM
פתיחת מועדון ירושחמט

Jun 12 2021 2:19PM
מועדון ירושחמט סוף סוף מצא בית--

Sep 4 2020 4:18PM
חוזרים לפעילות בשטנר 3

חידה יומית של שרדר

free counters
הליגה למקומות עבודה שנת 2018-2019

תאריך התחלה: יום שלישי, 23.10.2018
תאריך סיום: יום שלישי, 30.4.2019
מנהל התחרות: משה דרמר
שופט התחרות: משה דרמר


סיבוב 11
        מפגש בתאריך 2.4.2019

תחרות בזק אישית שויצרית (כולם מול כולם, ללא מאמנים!)
        
סיבוב 10
        עמפגש בתאריך 19.3.2019

שח אקטיבי שיטת רובין, שני סיבובים 
כמו סיבובים 6 ו-7 רק בצבעים הפוכים.

מתחילים בשעה 18:30

התמודדות מס 6

ו 4 בנק ישראל 1.0 - 2.0 לשכת עו"ד 3
ו 5 שע"מ    3.0 - 0.0 מובילאיי 2
ו 6 חב' סיסקו 3.0 - 0.0 משרד החוץ 1
ו 7 בית הלוחם  3.0 - 0.0 ביה"ח הדסה 8

דניאל שלומיוק 1-0 איציק כפיר, עודדה פרץ 1-0 אפרים יפהר 
עידו יד שלום 0-1 אבידן שלדון
לב רשקו 0-1 יורי קריימר, שני נצחונות טכניים לשע"מ
ויקטור הלפרין 0-1 אייל סרי, יאיר מירסקי0-1 מרדכי רודגולד, דניאל לוי0-1 יוסי טורפשטיין
אופיר קסוי 0-1 יורי קוגן, יוסי גרנות 0-1 דותן כהן, ניצחון טכני לבית הלוחם

התמודדות מס 7

ז 1 משרד החוץ  1.0 - 2.0 בית הלוחם 7
ז 2 מובילאיי 0.0 - 3.0 חב' סיסקו 6
ז 4 לשכת עו"ד  0.5 - 2.5 שע"מ 6
ז 8 ביה"ח הדסה 2.0 - 1.0 בנק ישראל

יוסי טורפשטיין 0-1 יוסי גרנות, מרדכי רודגולד 1-0 דניאל ירמיה, אייל סרי 1-0 אופיר קסוי
דניאל לוי 0-1 יורי קריימר, שני ניצחונות טכניים לסיסקו
אפרים יפהר 1-0 רונן בסן, אבידן שלדון 1-0 לב רשקו, איציק כפיר 0.5 הלל

עמיחי מאירוביץ 0.5 דניאל שמליוק, דותן כהן 0-1 עודדה פרץ, יורי קוגן 0.5 עידו יד שלום
        
סיבוב 9
        מפגש בתאריך 12.3.2019

שח אקטיבי שיטת רובין, שלשה סיבובים 
כמו סיבובים 3, 4 ו-5 רק בצבעים הפוכים.

מתחילים בשעה 18:00. לדייק

התמודדות מס 3

ג 6 חב' סיסקו 0.0 - 3.0 שע"מ 5
ג 7 בית הלוחם 3.0 - 0.0 בנק ישראל 4
ג 1 משרד החוץ 0.0 - 3.0  לשכת עו"ד 3
ג 8 ביה"ח הדסה 1.0 - 1.0 חב'מובילאיי 2

אופיר קסוי 0-1 עידו יד שלום, יוסי מינה 0-1 עודדה פרץ, נצחון טכני לבית הלוחם.
חיים דורין 0-1 דניאל לוי,לב רשקו 0-1 יאיר מירסקי, הלל 0-1 שמיר אחיטוב 
אפרים יפהר 0-1 אייל סרי, שני ניצחונות טכניים לעו"ד
אחי קליין 0-1 ניר רטנר, יורי קריימר 0-1 דותן כהן, העדרות שחקן משני הצדדים
התמודדות מס 4

ד 3 לשכת עו"ד  2.0 - 1.0 מובילאיי 2
ד 4 בנק ישראל  2.0 - 0.0 משרד החוץ 1 
ד 1 שע"מ    2.0 - 1.0 בית הלוחם 7
ד 6 חב' סיסקו 3.0 - 0.0 ביה"ח הדסה 8

יהודה כץ 0-1 יורי קריימר,אבידן שלדון 1-0 ניר רטנר, נצחון טכני לעו"ד
עידו יד שלום 0-1 אייל סרי, נצחון טכני לבנק ישראל, העדרות שחקן משני הצדדים
רשקו לב 0-1 יוסי מינה, חיים דורין 0-1 אופיר קסוי, הלל 0-1 שלמה אביב
יאיר מירסקי 0-1 אחי קליין, דניאל לוי 0-1 דותן כהן, נצחון טכני לחב' סיסקו

התמודדות מס 5

ה 7 בית הלוחם  1.0 - 2.0 חב' סיסקו 6
ה 1 משרד החוץ  0.0 - 3.0 שע"מ 5   
ה 2 מובילאיי   1.0 - 1.0 בנק ישראל
ה 8 ביה"ח הדסה 1.0 - 2.0 לשכת עו"ד

אופיר קסוי 1-0 דניאל לוי, יאיר מירסקי 1-0 שלמה אביב, דניאל ירמיה 1-0 שמיר אחיטוב
לב רשקו 0-1 אייל סרי, שני נצחומות טכניים לשע"מ
עודדה פרץ 1-0 ניר רטנר, עידו יד שלום 0-1 יורי קריימר, העדרות משני הצדדים
דותן כהן 1-0 אפרים יפהר,אחי קליין 1-0 איציק כפיר נצחון טכני לעו"ד
        
סיבוב 8
        מפגש בתאריך 26.2.2019

שח אקטיבי שיטת רובין, שני סיבובים. 
כמו סיבובים 1 ו-2 רק בצבעים הפוכים

מתחילים בשעה 18:30

התמודדות מס 1

א 7 בית הלוחם 2.5 - 0.5 מובילאיי 2
א 6 חב' סיסקו 3.0 - 0.0 לשכת עו"ד 3
א 5 שע"מ   1.0 - 2.0 בנק ישראל 4
א 8 ביה"ח הדסה 1.0 - 2.0 משרד החוץ 1

 יאיר מירסקי 0-1 אפרים יפהר, ויקטור הלפרין 0-1 אבידן שלדון, שמיר אחיטוב 0-1 
 אברהם לנמן
 יוסי טורפשטיין 0-1 רובי גרובר, אייל סרי 0-1 דותן כהן, עמיחי מאירוביץ נ. טכני
 דן הלל 0-1 עודדה פרץ, אלעד מזרחי 1-0 דניאל שלומיוק, בנק ישראל נ. טכני
 יורי קריימר 0.5 אופיר קסוי, שלמה אביב 0-1 אלכסיי מישוק, יוסי גרנות 0-1 ענבר 
 שביט

התמודדות מס 2

ב 2 מובילאיי 2.5 - 0.5 משרד החוץ 1
ב 3 לשכת עו"ד 0.5 - 2.5 בית הלוחם 7
ב 4 בנק ישראל 0.0 - 3.0 חב' סיסקו 6
ב 5 שע"מ -  1.0 - 2.0 ביה"ח הדסה 8

 שביט ענבר 0.5 יוסי טורפשטיין, יורי קריימר 0-1, אייל סרי, מובילאיי, נ. טכני
 דן הלל 0-1 עמיחי מאירוביץ, אלעד מזרחי 1-0 דותן כהן, הדסה נ. טכני
 עודד שביט 0-1 אברהם לנמן, שלמה אביב 0.5 אפרים יפהר, אופיר קסוי 0-1 שלדון  
 אבידן
 יאיר מירסקי 0-1 עודדה פרץ, ויקטור הלפרין 0-1 עידו יד שלום,שמיר אחיטוב 0-1   
 דניאל שלומיוק
        
סיבוב 7
        מפגש בתאריך 12.2.2019 (Rd 7: 7-1, 6-2, 5-3, 4-8)

ז 1 משרד החוץ  0.0 - 4.0 בית הלוחם 7
ז 2 מובילאיי 0.0 - 4.0 חב' סיסקו 6
ז 4 לשכת עו"ד  0.0 - 4.0 שע"מ 6

ז    4 - בנק ישראל - חופשי

לב רשקו 0-1 סלביק רודנקו, רונן בסן 0-1 אבידן שלדון,דני הלל 0-1 אפרים יפהר,אלעד מזרחי 0-1 אברהם לנמן

דניאל ירמיה 0-1 מוטי רודגולד, שלמה אביב 0-1 יוסי טורפשטיין, שני שחקנים ממשרד החוץ לא הופיעו, לפיכך זכה בית הלוחם ב2 נצחונות טכניים
חב' מובילאיי לא הופיעה לפיכך חב' סיסקו קבלה 3 נצחונות טכניים. משחק אחד הוקדם ושוחק, ויקטור הלפרין 0-1 יורי קריימר
        
סיבוב 6
        מפגש בתאריך 8.1.2019 (Rd 6: 3-4, 2-5, 1-6, 8-7)

ו 4 בנק ישראל 2.0 - 2.0 לשכת עו"ד 3
ו 5 שע"מ    2.0 - 2.0 מובילאיי 2
ו 6 חב' סיסקו 4.0 - 0.0 משרד החוץ 1

ו    7 - בית הלוחם - חופשי
חיים דורין 0-1 זאב גייזל,לב רשקו 0-1 יורי קריימר, בסן 1-0 עודד שביט, הלל 1-0
ויקטור הלפרין 0-1 יורי קוגן,דניאל לוי 0-1 אייל סרי, יאיר מירסקי 0-1 מרדכי רודגולד, שחקן מסיסקו טכני +
אפרים יפהר 1-0 דניאל שלומיוק, אבידן שלדון 0-1 עודדה פרץ, יהודה כץ 1-0 אליעזר ברונשטיין
        
סיבוב 5
        מפגש בתאריך 18.12.2018 (Rd 5: 6-7, 5-1, 4-2, 3-8)

ה 7 בית הלוחם  0.0 - 4.0 חב' סיסקו 6
ה 1 משרד החוץ  0.0 - 4.0 שע"מ 5
ה 2 מובילאיי 1.5 - 2.5 בנק ישראל 4

ה    3 - לשכת עו"ד - חופשי

אופיר קסוי 1-0 ויקטור הלפרין,יוסי גרנות 1-0 דניאל לוי,יאיר מירסקי 0-1 ?, דניאל ירמיה 1-0 שמיר אחיטוב
חיים דורין 0-1 יורי קוגן, לב רשקו 0-1 אייל סרי, יוסי טורפשטיין 1-0 אנדריי לבובסקי, דני הלל+
רפי שרוין 0.5-0.5 יורי קריימר,ליאוניד גנדיוק 0-1 עודדה פרץ, שני משחקים כתוצאה מאי הופעה וקביעת זמנים הוחלטו כנצחונות טכניים לבנק ישראל.
        
סיבוב 4
        מפגש בתאריך 11.12.2018 (Rd 4: 2-3, 1-4, 7-5, 8-6)

ד 3 לשכת עו"ד 1.0 - 3.0 מובילאיי 2
ד 4 בנק ישראל 4.0 - 0.0 משרד החוץ 1
ד 1 שע"מ    2.0 - 2.0 בית הלוחם 7

ד    6 - חב' סיסקו - חופשי

ענבר שביט 0-1 אפריים יפהר, זאב גייזל 1-0 אבידן שלדון, ניר רטנר 0-1 איציק כפיר, אלכסיי מישוק 0-1 אברהם לנמן
אופיר קסוי 1-0 חיים דורין, יוסי מינה 0-1 בסן,דניאל ירמיה 0-1 אנדריי לבובסקי,לב רשקו 0-1 יוסי גרנות
טסיס 0-1 אייל סרי, עידו יד שלום 0-1 יוסי טורפשטיין, אליעזר בורשטיין 0-1 מרדכי רודגולד, רפין שרוין 0-1 אחד עם צמה ללא שם..
        
סיבוב 3
        מפגש בתאריך 27.11.2018 (Rd 3: 5-6, 4-7, 3-1, 2-8)
 
ג 6 חב' סיסקו 1.0 - 3.0 שע"מ 5
ג 7 בית הלוחם 3.5 - 0.5 בנק ישראל 4
ג 1 משרד החוץ 2.0 - 2.0 לשכת עו"ד 3

ג    2 - מובילאיי - חופשי
יהודה כץ 0-1 יורי קוגן,אבידן שלדון 0-1 אייל סרי, יוסי טורפשטיין 0-1 אפרים יפהר, מרדכי ריינגולד 0-1 אברהם לנמן
חיים דורין 0-1 ויקטור הלפרין, דניאל לוי 1-0 רשקו לב, אחיטוב 0-1 הלל ,יאיר מירסקי 0-1 אלעד מזרחי
אופיר קסוי +, יוסי גרנות 0.5-0.5 אליעזר ברונשטיין,דניאל ירמיה 0-1 דניאל שלומיוק,שלמה אביב 0-1 עודדה פרץ
        
סיבוב 2
        מפגש בתאריך 13.11.2018 (Rd 2: 1-2, 7-3, 6-4, 5-8)

ב 2 מובילאיי 4.0 - 0.0 משרד החוץ 1
ב 3 לשכת עו"ד 2.0 - 2.0 בית הלוחם 7
ב 4 בנק ישראל 1.0 - 3.0 חב' סיסקו 6

ב    5 - שע"מ - חופשי

אופיר קסוי 0-1 יצחק כפיר;יהודה כץ +;אבידן שלדון 0-1 יוסי מינה\;דניאל ירמיה 0-1 אברהם לנמן
ויקטור הלפרין +,עדו יד שלום 0-1 דניאל לוי, יאיר מירסקי 0-1 אליעזר ברונשטיין,מיר אחיטוב 0-1 עודדה פרץ
יורי קריימר 0-1 יורי קוגן, ענבר שביט 0-1 אייל סרי, יוסי טורפשטיין 1-0 ולדימיר גרין, ישי טוכמן +
        
סיבוב 1
        מפגש בתאריך 23.10.2018 (Rd 1: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5)

א 7 בית הלוחם 2.5 - 1.5 מובילאיי 2
א 6 חב' סיסקו 4.0 - 0.0 לשכת עו"ד 3
א 5 שע"מ    3.5 - 0.5 בנק ישראל 4

א    1 - משרד החוץ - חופשי

דורין +;ברונשטיין 0.5-0.5 בסן; רשקו 0-1 יד שלום;הלל 0-1 שרוין
אופיר 0-1 זאב גייזל; שלמה אביב 0-1 ניר רטנר; גרנות 0.5 יורי קריימר; שביט 1-0 יובל הוכמן
משה בראון 1-0 הלפרין,דניאל לוי 0-1 יהודה כץ,אבידן שלדון 1-0 יאיר מירסקי,שמיר אחיטוב 0-1 אפרים יפהר
        
טבלת התחרות
        תוצאות התחרות הראשית קבוצתי - שיטת רובין (50ד'+10 שניות תוספת למסע

מקום ראשון - חב' סיסקו 
מקום שני -  חב' שע"מ

פ  1 חב' סיסקו     20.0
פ  2 חב' שע"מ     18.5  
פ  3 בית הלוחם     14.0
פ  4 מובילאיי      12.0
פ  5 בנק ישראל     10.5 
פ  6 לשכת עו"ד      7.0
פ  7 משרד החוץ     2.0 

תוצאות התחרות המשנית קבוצתי - שיטת רובין (15ד'+10 שניות תוספת למסע

מקום ראשון - חב' סיסקו
מקום שני - חב' שע"מ

צ  1 חב' סיסקו      17.0
צ  2 שע"מ       15.5 
צ  3 בית הלוחם      15.0
צ  4 לשכת עו"ד     10.0
צ  5 בי"ח הדסה      7.0
צ  6 בנק ישראל      7.0
צ  7 מובילאיי       6.0
צ  8 משרד החוץ      3.5
 
להלן מיספןר הקבוצות:

ע 1-משרד החוץ, 2- מובילאיי, 3-לשכת עו"ד, 4-בנק ישראל, 5-שע"מ, 6-חב' סיסקו, 
ע 7-בית הלוחם, 8- ביה"ח הדסה(רק לשח אקטיבי

טבלת משחקים לפי סיבוב ל7 או 8 קבוצות:
ס 1  1:8 2:7 3:6 4:5
ס 2  8:5 6:4 7:3 1:2 
ס 3  2:8 3:1 4:7 5:6 
ס 4  8:6 7:5 1:4 2:3 
ס 5  3:8 4:2 5:1 6:7 
ס 6  8:7 1:6 2:5 3:4 
ס 7  4:8 5:3 6:2 7

להלן כתובות המייל להתקשרויות ותיאומים הדדים בין ראשי הקבוצות לפי הצורך:
עדו יד שלום - idoyad@boi.org.il(רפי שרוין - raphi1106@gmail.com)
דניאל ירמיה - daniel759@walla.com
דורין חיים - hd@shaam.gov.il
אייל סרי - EyalSe@justice.gov.il
חנן רובינשטין - hananrubinstein@gmail.com
ולדימיר גרין - vladimir.grin@mobileye.com
ויקטור הלפרין - vhalperi@cisco.com
      הזמנה לתחרות:
מתחדשת פעילות השחמט במקומות עבודה בירושלים לשנת 2018-2019.
הליגה מתקיימת במועדון צ.ד.ק ברחוב ניקנור 20, בירושלים ,אחת לשבועיים בימי שלישי בין השעות 18:30 ל-20:30 כבעבר.

סה"כ עשרה מפגשים ב- 3 סוגי תחרויות:
1) ליגה קבוצתי רגיל בשיטת רובין של 7 סיבובים 7 מפגשים שעה מול שעה.
2) קבוצתי אקטיבי רובין 7 סיבובים של 25 דקות מול 25 דקות ב-3 מפגשים.
3)בזק אישי בשיטה השוויצרית 7-9 סיבובים 5 דקות מול 5 דקות ב-1- מפגשים.

-יחולקו 4 גביעים למקום ראשון שני לתחרויות הקבוצתיות ו2 גביעים לשחקנים מצטיינים שהשיגו מירב נקודות אישיות. כמו כן-3 מדליות זהב, כסף וארד לתחרות הבזק האישי שוויצרי.
-בכל המקרים בהם נידרש להתרת שובר שווין נשפוט על פי כללי פיד"ה ועל פי הנהלים המקובלים.

עם סיום משחקי הליגה יתקיים אירוע המחוזיאדה בתאריכי 5.2019
שיטת המשחקים במחוזיאדה תהיה קבוצתית אישית (ב- 7 סיבובים) כאשר ביום האחרון (ששי) תיערך תחרות בזק אישית.
סה"כ יחולקו במחוזיאדה 6 גביעים (2 קבוצתי, 2 שחקן המצטיין, 2 אישי בזק)

להלן מספר סייגים והתרים לקיום התחרויות בליגה.
א) מאמני קבוצות ומדריכים אינם רשאים להשתתף במשחקים (* למעט במחוזיאדה)
ב) סדר השחקנים בלוחות במשחקים הקבוצתיים מחייב! וניתן לשינוי לפני תחילת משחקי הליגה או עם תום 7 הסיבובים הראשונים של תחרות מסוג 1. קבוצה שתפר נוהל זה עלולה להיענש בהפחתה מניקוד.
עם זאת ניתן להוסיף שחקנים חדשים בכל עונת המשחקים ולכל קבוצה, אבל לסוף הרשימה או לחילופין להציבם במקום אלה שפרשו.
ג)כל קבוצה רשומה בליגה למקומות עבודה בשחמט רשאית (ואינה חייבת) לצרף שחקן זר אחד בלבד לשורותיה, שאינו משתייך לאירגונה. השחקן המצורף יהיה שחמטאי חובב בדרגה/רמה שאינה גבוהה משל מועמד לאמן ולא המאמן שלה בשכר, ובתנאי שיהיה עובד עצמאי/ שכיר/ גימלאי של אחד מקומות העבודה בירושלים וסביבותיה.
על מנהל הקבוצה להודיע למנהל הליגה על צירוף זה כדי לקבל אישור על תקינות הצירוף. הצירוף הנ"ל תקף לעונת משחקים שלמה בהסכמה הדדית בין הקבוצה לשחקן המסופח.
למען הבהר, גימלאי המשתייך לאותו האירגון רשאי בכל מקרה לשחק באותו אירגון בו הועסק בעבר ללא מגבלות כלשהן, גם אם דרגתו גבוהה משל מועמד לאמן , ולא יחשב צירופו כצירוף שחקן זר.
ד) למשחקי הבזק האישי רשאים להשתתף גם שחקנים ממקומות עבודה אחרים מאיזור ירושלים בנוסף לשחקני הליגה.
ה) ניתן אישור מיוחד להשתתפות הילד ענבר שביט בן ה12 (בנה של דנה שביט ממובילאיי) כשחקן בליגה למקומות עבודה על פי תקדים שהיה בעבר הרחוק יותר (עת ניהל את הליגה האמן אריה רוזנברג ז"ל)

להלן תאריכי המפגשים:

ליגה קבוצתי רגיל בשיטת רובין (7 מפגשים)
11.12.2018, 27.11.2018, 13.11.2018, 23.10.2018
22.1.2019, 8.1.2019, 25.12.2018

קבוצתי אקטיבי בשיטת רובין (3 מפגשים)
שני סיבובים ב12.2.2019
שלשה סיבובים ב26.2.2019
שני סיבובים ב12.3.2019


שחמט בזק אישי בשיטה השוויצרית 19.3.2019

התאריכים 2.4.2019, 9.4.2019, 16.4.2019, 30.4.2019 שוריינו לרשות הליגה למקומות עבודה למקרים של דחיות בלתי צפויות של מפגשים כתוצאה מאילוצים אירגוניים, או מכוח עליון.

להלן רשימת השחקנים על פי סדר שיבוצם:
(בכוכבית{*} מסומנים אחראי הקבוצות.)

1 - בנק ישראל

עידו יד שלום
אליעזר ברונשטיין
רפי שרוין *
עודדה פרץ
דניאל שלומיק
*חיזוק: גנאדי פרנקל
2 - בית הלוחם

אופיר קסוי
שלמה אביב
יוסי מינה
יהודה גולדשטיין
עודד שביט
צבי פישמן
דניאל ירמיהו*
* חיזוק: יוסי גרנות

3 - שע"מ

דורין חיים *
רונן בסן
אנדרי לובובסקי
דני הלל
אלעד רחמים מזרחי
* חיזוק: לב רשקו

4 - משרד החוץ

יוסי טורפשטיין
אייל סרי *
מרדכי רודגולד
רועי רוזבליט
עוזי נוריאל
* חיזוק: טסיס מיכאל

5 - עורכי דין

אשר אקסלרוד
משה בראון
צביקה ברמן
יהודה כץ
חנן רובינשטיין*
סלוויק רודנקו
אבידן שלדון
אפרים יפהר
אברהם לנמן
*חיזוק: כפיר יצחק


6- מובילאיי
זאב גייזל
ניר רטנר
ענבר שביט
כפיר ויאנטה
יובל הוכמן
ולדימיר גרין
מיכאל בלמן
ליאוניד גנדיוק
ישי טוכמן
פבל אוכמן
אלכסיי מישוק

7 - סיסקו

ויקטור הלפרין*
דניאל לוי
יאיר מירסקי
שמואל בוכמן
יצחק דיין
שמיר אחיטוב

8. ביה"ח הדסה

איציק מזרחי
אלכסנדר סבובודי
אלכסנדר קוזנצוב
בר מזרחי
יונתן לוי
יורי קוגן
עמיחי מאירוביץ
לכל האירועים
       
This website and its content is copyright of Jeruchess - © Jeruchess 2010 - 2023. All rights reserved.
האתר נבנה בשיתוף , Mani Design בניית אתרים , עבודה מהבית  |  צור קשר  |  תנאי שימוש  |  Admin